Birutas Mageles Starptautiskā Stilistu Skola

Studiju programma – FOTOGRĀFS

Posted in Birutas Mageles Stilistu Skola by birutamagele on December 2, 2009

Mācību laiks 15 mēneši. Pēc Kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas saņem kvalifikācijas apliecību un IES starptautisko sertifikātu profesijā – FOTOGRĀFS.Patreiz var iestāties un mācības sākt 2010. gada janvārī Mācību programma ir veidota , kā profesionāla apmācība un domāta tiem , kuri sevi ir plānojuši saistīt ar fotogrāfa profesiju.Mācību laikā tiks apgūtas pilnvērtīgas zināšanas fotogrāfijas vēsturē , digitālā fotogrāfijā un tās apstrādē, fotogrāfa darba tehnoloģijā apgūstot fotokameru un objektīvu uzbūvi un to tehniskās īpašības, gaismu un tās īpašības, uzņemšanas parametrus, fotogrāfijas izteiksmes līdzekļus, fotogrāfijas žanrus, zīmēšanu un kompozīciju, foto grimu, komercmodes stilus un imidža veidošanu, mākslas vēsturi, režiju, saskarsmes psiholoģiju un biznesa pamatus, lai aprēķinātu izdevumus fotostudijai un foto sesijai. Pasniedzēji mācību laikā mainīsies lasot savu tēmu un foto žanru.


PRIEKŠMETI :

FOTOGRĀFIJAS ESTĒTIKAS VĒSTURE

Apgūsiet zināšanas fotogrāfijas vēsturē ,iepazīsiet ievērojamākos Pasaules un Latvijas fotogrāfus , to ieguldījumu mūsdienās un foto mākslas attīstībā . Iepazīsiet  fotogrāfijas nozīmi vizuālās kultūras attīstībā un tās nozīmi , kā vizuālās informācijas veidu .


FOTOGRĀFIJAS TEHNOLOĢIJAS PAMATI UN FOTOGRĀFA PRAKTISKĀ DARBA IEMAŅAS ( analogā un digitālā fotogrāfija)

Apgūsiet zināšanas profesionālajā terminoloģijā , par  fotokamerām , objektīvu uzbūvi  un to tehniskām  iespējām  , apgūsiet to veidus un pielietojamību, uzņemšanas parametrus  . Gūsiet zināšanas par gaismu , tās fizisko būtību ,  iedarbību un jūtību , fotogrāfijas izteiksmes līdzekļiem , kadra uzbūvi , kompozīcijas pamata elementiem, krāsu saskaņu, krāsu kontrastu , foto apstrādi , melnbalto fotogrāfiju ,  fotostudijas aprīkojumu un praktisko darbu fotostudijā . Teorētiski un praktiski tiks strādāts pie visiem foto žanriem – Ainava un arhitektūra ; Priekšmeti un klusā daba ; Portrets ; Dokumentālā fotogrāfija ; Modes un reklāmas foto .

ZĪMĒŠANA UN VIZUĀLIE ELEMENTI

Apgūsiet zināšanas fotogrāfijā  par kompozīcijas izteiksmes līdzekļu izvietojumu laukumā un gaismas, ēnas izpratni attēlā ,  praktiskās iemaņas telpiskas figūras , cilvēku zīmēšanā , lai patstāvīgi zīmētu savu ideju skices , krāsu mācības pamatus izzinot vēso , silto krāsu nianses un krāsu paletes 4 tipu pamata grupas .


FOTOATTĒLU DIGITĀLĀ APSTRĀDE

Apgūsiet zināšanas par visu nepieciešamo tehnisko ekipējumu , digitālā attēla uzbūvi un tā veidošanas paņēmieniem , attēla kvalitātes kritērijiem , kopīgo un atšķirīgo digitālajā un tradicionālajā fotogrāfijā , digitālā attēla uzņemšanas parametrus un apgūsiet digitālā attēla apstrādi.

SASKARSME UN LIETIŠĶĀ ETIĶETE

Apgūsiet zināšanas par psiholoģiskās iedarbības veidiem saskarsmes procesā , lietišķās komunikācijas jēdzienu , tā veidus , profesionālo ētiku , lai attīstītu komunicēšanas spējas profesionālajā jomā .

IMIDŽA VEIDOŠANA

Apgūsiet mūsdienu  modes stilus , imidža veidošanas sastāvdaļas un galvenos stilīga imidža kritērijus , gūsiet prasmi veidot asociatīvo tēlu ar vēlamo imidžu , pielietojot vizuālā risinājuma iespējas un asociāciju teoriju – kā tēla harmonijas noslēpumu .

FOTO GRIMS

Apgūsiet zināšanas grima veidošanas tehnikā , lai izvēlētos atbilstošu grima uzlikšanas tehniku un izveidotu foto grimu , kā arī izprastu tā nozīmi fotogrāfijā .

MĀKSLAS VĒSTURE

Apgūsiet izpratni par mākslas stiliem , virzieniem , raksturīgākajām pazīmēm . Mācēsiet noteikt un izvērtēt stilus , izvēlēties mērķtiecīgu stila vienotībai nepieciešamo elementu atlasi .

BIZNESA PAMATI

Apgūsiet zināšanas tirgus pamatprincipos , lai organizētu savu darbu , orientējoties komercdarbības un firmas darba organizācijas formās , zinot tās saimnieciskos resursus , ražošanas izmaksas un ekonomiskos rādītājus .

REŽIJAS PAMATI

Apgūsiet dažādu māksliniecisko tēlu veidošanas pamata paņēmienus , lai spētu tēlu veidot atbilstoši radošai iecerei un uzdevumiem.

Papildus informācija mājaslapā www.fotoskola.lv

Tagged with: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: